Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 141235

Dato: 16.09.2021

Å forlenge tvangsmessige coronatiltak kan umulig dreje seg om hensyn til folkehelsen. Alle sårbare grupper er for lengst vaksinert eller har fått tilbud om dette.

Hvor er demokratiet? Dette burde vært ute til offentlig debat, åpenhet om viktige beslutninger bør gis til folket. Tror knapt de fleste vet om dette så frihetsberøvende høringsforslag, som ikke ble nevnt i valgdebatten (hvorfor mon) og med ekstrem kort frist for svar.

Et stort rungende nei til flere restriksjoner og frihetsberøvelser!