Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 223492

Dato: 11.09.2021

  • Mildt til moderat forløp: Dette gjelder de fleste syke (over 80%). Symptomene går over i løpet av en til to uker. Disse personene har sjeldent behov for behandling fra helsevesenet, men personer i risiko for alvorlig sykdom bør følges tett da rask forverring forekommer. Dette er fra FHI