Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 651111

Dato: 13.09.2021

Nok er nok! Gi folket tilbake sin frihet