Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 130832

Dato: 15.09.2021

Mange har allerede forstått at korona-tiltakene ikke dreier seg om folkehelsen, knapt noen er lenger redd for korona, og skepsisen til korona-tiltakene er økende. Dersom myndighetene likevel forsøker å videreføre korona-tiltakene, som mange i dag oppfatter som et korona-diktatur, vil dette ikke bare undergrave tilliten til det politiske systemet og statsmakten, men vil kunne fremprovosere aktiv motstand fra befolkningen. De som på noen som helst måte føler seg truet av korona, har allerede vaksinert seg. Takk for meg.