Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 218922

Dato: 24.09.2021

Menneskerettigheter må ivaretas! Koronnapass må på ingen måte bli lovlig i Norge .Retten å bestemme over sitt eget liv må komme først.