Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 799144

Dato: 13.09.2021

Korona kan i dag umulig utgjøre en trussel mot samfunnet eller befolkningens helse. Alle som med noen grad av rimelighet kan sies å være truet av korona, har kunnet vaksinere seg for flere måneder siden. Myndighetene påstår selv at koronavaksinen beskytter mot død og alvorlig sykdom. I det siste halvåret har svært få personer dødd av korona og innlegelser på sykehus på grunn av korona holder seg på et lavt nivå. I Danmark, et land det er naturlig å sammenlikne seg med, er alle koronatiltak nå opphevet, og covid 19 anses ikke lenger som en samfunnskritisk sykdom.

Når myndighetene til tross for dette tar til orde for å forlenge de tvangsmessige koronatiltakene, kan dette umulig dreie seg om hensynet til folkehelsen.

En videreføring av koronatiltakene som ikke har forankring i helsefaglig begrunnelse vil i stor grad undergrave tilliten til det politiske systemet og statsmakten, og vil kunne fremprovosere aktiv motstand fra befolkningen.

Jeg ønsker derfor å uttrykke et tydelig og bestemt NEI til forlengelse av midlertidige forskriftshjemler om koronasertifikat, oppholdssted under innreisekarantene, samt isolering og begrensninger i bevegelsesfrihet for å forebygge eller motvirke overføring av SARS-CoV-2!