Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 209428

Dato: 11.09.2021

Jeg protesterer på det sterkeste mot disse drakoniske tiltak. Det redovises ikke bevissning fra regjeringen til befolkningen på hvilke grunner dem vil førlenge disse tiltak. Dette er emot alle mine prinsipper om en fungerende demokrati.