Høringssvar fra Hanne Herrman

Dato: 11.09.2021

NEI! Nei til mer overstyring og uthuling av demokratiet, ødeleggelse av folks liv, økonomi og av samfunnet.

NE!I Nei til mer krisemaksimering og skremselspropanda.

Dette skjedde i fjor da Solberg-regjeringen for lukkede dører arbeidet frem forslaget som nå søkes forlenget til sommeren-22:

I hemmelighet har regjeringen forberedt en lov som gir den fullmakt til å gi forskrifter som kan utfylle, supplere eller fravike gjeldende lovgivning. Uten offentlighet har regjeringen forhandlet med partiene på Stortinget om unntakshjemler som setter Grunnlovens regler om lovgivningsmyndigheten til side. Da mediene rapporterte om dette 17. mars, nektet justisminister Mæland å uttale seg om hvilke fullmakter det var regjeringen ønsket. Før det ekstraordinøre statsråd kl. 17, 18. mars, fantes det ennå ikke spor av at en slik lov var på trappene, hverken på regjeringens eller Stortingets nettsider.

Sitat: Hans Petter Graver, Professor ved Institutt for privatrett, UiO, og preses i Det Norske Videnskaps-Akademi.

Jeg viser også til Jussprofessor Terje Einarsen:

– Det har ikke kommet fram noen steder at man har jobbet med en slik lov. Jeg synes det er veldig merkelig at en så vidtrekkende lov hastebehandles uten offentlig debatt. Det virker veldig lite demokratisk.

– Jeg oppfatter det som en kjerne i demokratiet at det ikke bare er et flertall som skal få viljen sin gjennom på Stortinget, men at det skal være en offentlig debatt og åpenhet om viktige beslutninger, utdyper Einarsen.

NEI!

Oslo, 11.09.2021

Hanne Herrman