Høringssvar fra Dagfinn Koppelow-Karlsen

Dato: 11.09.2021

Jeg synes dette forslaget går alt for langt, kan ikke se at det er noe som helst behov for dette i denne situasjonen.
Foreslår at tiltaket ikke vedtas.