Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 262009

Dato: 10.09.2021

Nei til smitteverloven!
Det finnes ingen, absolutt ingen dokumentasjon som underbygger positive effekter i kjølvannet av tiltak/lockdown-regimet! Smitteverloven er og har vært overflødig! Sannheten er at pandemien har epidemiske utfall, akkurat slik som tidligere år ved influensa. Det betyr at premissene hos de respektive land avgjør om viruset er av betydning eller ei! Det innebærer sosioøkonomiske forhold, folkehelse, alder på populasjon, risikogruppe og mer. FHIs kilde; Norsk intensiv- og pandemiregister viser at 2020 var et helt vanlig år, og prosentmessig lik, som for eksempel 60% knyttet til respirator, 80% av 90% var i live etter 30 dager, 4-5% av innlagte var barn og mer. Alt er helt normal, men myndigheter insisterer stadig på at det ikke er det! Og det er helt absurd! Når begynte vi å Lene oss på et føre-var-prinsipp istedenfor vitenskap!?

https://www.kvalitetsregistre.no/register/skade-og-intensiv/norsk-intensiv-og-pandemiregister

Det døde 70 personer færre i 2020 enn 2019. Hver dag dør det over 100 mennesker i Norge. I verden dør det 150 000 hver dag. Så da «reddet» vi 70 personer? Neppe. Fakta er at over 99% av dem som dør med viruset har en eller flere konkurrerende sykdommer. Alder er og veldig viktig faktor da snittalder hos døde er 82 år. De er en gruppe som dør før sin tid ved slike epidemiske utbrudd. Så det at innleggelser og døde i Norge er lave skyldes en trend som ville vedvart uavhengig av tiltak/lockdown.

Number of deaths in Norway from 2010 to 2020

https://www.statista.com/statistics/611743/number-of-deaths-in-norway/

Et annet eksempel er Sverige, som hadde historisk lav underdødelighet i 2019, som førte til at de par tusen som vanligvis ville gått bort høst/vinter 2019, isteden gikk bort våren 2020. Dette forklarte og Anders Tegnell.

https://mobile.twitter.com/SorenSchifter/status/1364287614090633217

Når det er sagt, så kom Sverige, et land uten lockdown, bedre ut enn majoriteten av Europa med lockdown og munnbind.

Nye tall viser at Sveriges koronadødstall er blant de lavere i Europa

https://www.nrk.no/urix/nye-tall-viser-at-sveriges-koronadodstall-er-blant-de-lavere-i-europa-1.15383413

Sveriges dödstal bland de lägre i Europa – så har de räknat

https://www.tv4.se/artikel/2YlL6EEiuT2CCjuXVPVkvm/sveriges-doedstal-bland-de-laegre?utm_source=tv4.se&utm_medium=shared_link&utm_campaign=Nyheter&fbclid=IwAR0QIkH03dwCBihVYnzgPkOiwQw00_I627zjCa0f63xZqN-2jriRU60bE4U


Forskning: – Lockdown fungerer ikke mot covid-19 og kan til og med skade de mest utsatte

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/eci.13484

https://www.aier.org/article/lockdowns-do-not-control-the-coronavirus-the-evidence/?amp&__twitter_impression=true