Høringssvar fra Jørn Carel Flatland

Dato: 24.09.2021

Det er ingen grunn til å fortsette med tiltak nå, ei heller grunn til å ha unntak fra loven for å kunne sette i gang tiltak. Tiltakene er i strid med grunnloven og med menneskerettighetene. Dette må forkastes.