Høringssvar fra Kåre Fjällström

Dato: 21.09.2021

Jeg er enig i advokat Helge Morset som sier:

"Det er helt forkastelig. Det viser en helt grunnleggende mangel på forståelse for demokratiet, rettsstaten og de prinsipielle sidene ved det de holder på med. At vi ikke har en bred offentlig debatt om at myndighetene nå vil videreføre hjemler til innføring av passersedler og tilnærmet fengsling av norske borgere som krysser grensen, selv om de selv sier at det er svært usannsynlig at de vil få behov for hjemlene, sier ellers vel så mye om pressen som det gjør om myndighetene. Dessverre har dette vært modus operandi gjennom hele krisen, så jeg er på ingen måte overrasket".