Høringssvar fra Tobias Tangen

Dato: 17.09.2021

Samfunnet er lovet fullt gjenåpnet innen september og det synes ikke å foreligge noen empiriske grunner til at dette ikke gjennomføres ihht løfte.

En vesentlig del av et fullt gjenåpnet samfunn er nettopp at det ikke skal foreligge ferdige snarveier og enkle løsninger til å innføre inngripende tiltak som går ut over norske borgeres rettigheter til en normal hverdag.

I lys av dette synes den forlengelse som ønskes å være unødvendig inngripende og bør tvert imot ikke gjennomføres nettopp for å understreke at nå er det en normal hverdag som skal være fortsettelsen. Det er viktig for norske borgere at de nå får tilbake sin frihet på alle punkter, også detaljmessig som det høringen omfatter.

Mange tiltak har vært på grensen og trolig over grensen til å utfordre rettigheter nedfestet i Grunnloven. Det synes åpenbart at norske borgere sin tillit til styresmaktene kun kan gjenopprettes gjennom en full og uforbeholden gjenåpning herunder også ved å forkaste enhver midlertidig lov.

Det vil være en helt feil symboleffekt at man samtidig med en full gjenåpnning likevel skal lukke døren litt igjen og lovmessig beholde muligheten for ekstraordinære tiltak som ikke er forholdsmessige i dagens samfunn.