Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 164938

Dato: 21.09.2021

Videreføring av unntakstilstander i Norge må opphøre umiddelbart. Det er en uforholdsmessig og frihetsberøvende forskift som ødelegger for enhver borgers frihet, integritet, økonomi og kroppslig autonomi. Det er tilsynelatende fullstendig mangel på ansvar og kunnskap for langtidskonsekvenser for de tiltak som har vært siden 12. Mars hos Regjeringen. Det er et grovt maktmisbruk å krisemaksimere virale patogener til å stadig finne nye grunner for å frata borgere frihet. Helse skal også i ethvert fritt land være et frivillig ansvar hos hver enkelt og skal ikke være pressmiddel for å utøve tvang. Å sende ut dette høringsforslaget rett før valgdagen er opplagt gjort for å unngå debatt, som er et grovt brudd på demokratiske prosesser.