Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 267317

Dato: 24.09.2021

NEI! til forlengelse av midlertidig forskriftshjemler om koronaserfikat, oppholdssted under reisekarantene, samt isolering og bevegelighetsfrihet for å "forebygge eller motvirke" overføring av SARS-CoV-2.

Nå har innbyggerne blitt presset og blitt påtvungne en vaksine, for da for hvilken grunn? om det må denne forskiften forlenges. Den burde ALDRI vært innført, og nå er det NOK. De som har valgt å vaksinere seg burde da være beskyttet og det burde ikke være noe spørsmål om noe forlengelse.