Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 160752

Dato: 20.09.2021

Jeg er imot

Forlengelse av midlertidige forskriftshjemler om koronasertifikat, oppholdssted under innreisekarantene, samt isolering og begrensninger i bevegelsesfrihet for å forebygge eller motvirke overføring av SARS-CoV-2