Høringssvar fra Eva Svarverud

Dato: 22.09.2021

Jeg protesterer mot dette, ja mer enn det, jeg kunne finne på å skriver "over mitt lik", men akkurat det venter jeg litt med. For det kommer flere høringer av samme slaget ser jeg.

Min begrunnelse kunne tatt uendlig med tid å lese, argumentene er mange, men jeg nøyer meg med å sitere en venn som har skrevet følgende:

"Jeg anser at denne høringen er ugyldig ut fra at forslaget er opplagt et grovt brudd på følgende traktater og konvensjoner:

(i) Nurenberg koden knyttet til god klinisk praksis, (ii) artikell 6 til Unescos sin Universell Deklarering om Bioetikk og Menneskerettigheter, og (iii) artikkel 13 og 27 i FN sin Menneskerettighets-konvensjon"

For egen regning må jeg legge til at jeg er sjokkert over det som kom frem i Debatten 21.09.2021 om hvordan Stortinget har håndtert skattesaker og til og med lagt ned forbud mot at RIksrevisjonen ser på sakene. Ja, jeg vet, det er en helt annen sak, men det er de samme menneskene. Så jeg foreslår at dere ber Riksrevisoren se på alle lover som har blitt endret i smittvern og pandemi-sammenheng tilbake i tiden, minst til 2010 den gang definisjonen av hva en pandemi egentlig er.

Min tiltro til de som styrer landet nærmer seg et nullpunkt og jeg ber om at enten Riksrevisjonen eller Millitæret tar hånd om disse tingene. Jeg forstår også at ting er i ferd med å endre seg i og med at det kommer nye behandlingsmetoder på banen og at det om kort tid ikke er et krav om "vaksinering", ja, jeg skriver "vaksinering" i anførselstegn, for jeg tror jo ikke dette handler om hverken en tradisjonell vaksinering eller en pandemi.

Stopp nå mens det enda er muligheter til å avslutte med litt ære i behold-