Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 279216

Dato: 25.09.2021

Går ikke med på dette tullet lengre! På Australske nyheter har de i mange mnd'r sagt "this is the new world order, get used to it", nok er nok!