Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 103435

Dato: 14.09.2021

Nei til videreføring av smittevernloven.
Med all den informasjon som nå er kommet ut ,og er tilgjengelig, synes jeg det er underlig at dette overhode er oppe til høring!

Det strider ikke bare mot min vilje og overbevisning, men også imot norsk lov og internasjonale konvensjoner.
Jeg viser til Grunnloven § §,102, 104, EMK Art 8 8.FNs barnekonvensjon om barns rettigheter Art 12 og 16, Nurnbergkonvensjonen og Helsinki deklarasjonen som forbyr medisinsk eksperimentering uten informert samtykke.

European Council Resolution 2361, Article 7.3.1 & 7.3.2, og European Convention on Human Rights Resolution Article 3, samt Nürnberg- kodeksen - som forbyr medisinsk eksperimentering på mennesker. Brudd på Nürnberg Kodene er klassifisert som forbrytelser mot menneskeheten.

Mvh

C.C