Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 148043

Dato: 17.09.2021

Da svært få i Norge har mistet livet pga. av Covid-19 de siste månedene, bør Koronatiltakene nå gradvis oppheves, og ikke forlenges eller utvides.

Karantenehotell, koronasertifikat og andre begrensninger av folks frihet kan ikke lenger forsvares ettersom pandemien ikke utgjør en spesielt stor risiko for liv og helse.

Tiltakene har allerede ført til store økonomiske tap, tap av bevegelsesfrihet og nedsatt livskvalitet for svært mange nordmenn, og det er viktig å nå få samfunnet tilbake på rett kjøl.

Forøvrig bør høringsfristen forlenges slik at dette faktisk blir en reell høring i demokratisk ånd. Jeg har tillit til at den nye regjeringen holder demokratiske verdier høyt og vil gi alle medborgere en rettferdig mulighet til å si sin mening om dette.