Høringssvar fra Enok Nævdal

Dato: 25.09.2021

Etter hvert som vi vet mye mer om dette viruset og hvordan det fungerer bør vi tenke oss om.

Hvis man skal ha en forlengelse av midleritidige forskrifthjemsler må denne revideres til å reflektere behovet de neste 6 mnd, ikke i uendret form.

Den bør beholde delene som gjør at vi kan fungere med resten av verden / eu.

Den bør beholde delene for muligheter for lokale tiltak.

Den bør legge til oppdatert informasjon som grunnlag i forskrift basert på oppdatert vitenskap.

En permanent lov endring må tydelig diskuteres i det offentlige rom der de fleste forstår hva endringer som ønskes å gjøres, for så evt. storting 2/3 eller folkevalg. Hovedgrunnen for dette er at dette direkte påvirker menneskerettigheter.