Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 966169

Dato: 13.09.2021

Absolutt ikke. Nå er de som ønsker det ferdig vaksinert, og det er helt unødvendig å fortsette tiltakene. Dette ødelegger arbeidsplasser, økonomi og folks mentale helse, det er på høy tid å ta hverdagen tilbake.