Høringssvar fra Nataliya Kochergova

Dato: 15.09.2021

Høringssvar til høring av endringer i smittevernloven: Forlengelse av midlertidige forskriftshjemler om koronasertifikat, oppholdssted under innreisekarantene, samt isolering og begrensninger i bevegelsesfrihet for å forebygge eller motvirke overføring av SARS-CoV-2

Karantenehotell er en ordning som skaper uproporsjonalt store byrder til spesielt én gruppe mennesker: nordmenn som har kjæreste eller familie på tvers av grensene. Nære mennesker er svært viktige å ha tilgang til, og det å ha begrenset tilgang i lange perioder er svært belastende. Nå har denne gruppen levd med ulike innreiserestriksjoner i 18 måneder, og det er veldig lenge.

Blant denne gruppen skaper karantenehotell problemer spesielt for de som er vanskeligst stilt fra før: folk med minst penger og minst fleksibel jobb, og folk med familie i land der vaksiner er vanskeligere å få tak i. De har ikke alltid råd til karantenehotell i tillegg til flybilletter, og de kan ikke ta fri fra jobben i 10 dager for karantenehotell, pluss 2 uker til for å være sammen med familien i Norge. De kan ikke jobbe hjemmefra. Selv hvis det var mulig å unngå karantenehotell ved å være vaksinert, har ikke alle tilgang til vaksiner ennå. Per dags dato ser ikke Norge på alle landenes vaksinebevis som gyldige. Pga. alle disse faktorene har mange familier og kjærester ikke sett hverandre veldig lenge, noen i 18 måneder, selv om Norges grenser har vært åpne for dem i perioder. Grensene var i praksis stengt for dem pga. karantenehotell.

Siden denne ordningen rammer en minoritet, og rammer hardere og lengre enn restriksjoner for folk flest, må man vurdere nøye om den er fortsatt lovlig å fortsette med. Jeg er mot å forlenge av disse midlertidige forskriftshjemlene, de har vart lenge nok!

Med vennlig hilsen,
Nataliya Kochergova