Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 883879

Dato: 10.09.2021

Hei,


Jeg vil protestere på videreføring av de midlertidige forskriftshjemlene siden de strider med grunnleggende demokratiske prinsipper.
Regjeringen vil fortsette å gi statlige organer en makt som trumfer nærmest alle andre hensyn, noe som åpenbart truer borgernes rettssikkerhet.