Høringssvar fra Nina Ihlen

Dato: 24.09.2021

Jeg mener at erfaringer og tall ikke lenger gir grunnlag for å forsvare videreføring av disse tiltakene. De virker rett og slett ikke hensiktsmessige, tvert imot mer som urimelige og uforståelige. Hvilket medfører stor frustrasjon og ulike uheldige reaksjoner blant en økende gruppe mennesker nå.