Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 370103

Dato: 12.09.2021

Dette minner om krigens stjerne.

Regler kan misbrukes for å presse gjennom vaksine vi ikke aner langtids virkning av, utrygge fordi de er eksperimentelle.

Hvorfor tar en ikke hensyn til internasjonale advarsler fra fag personell?

Korona pass er ikke demokratisk stat verdig. Det er i tillegg ulogisk fordi det bryter med forskning på at nye varianter smitter like mye fra vaksinerte som uvaksinerte.