Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 642363

Dato: 13.09.2021

Jeg sier Nei til forlengelse av smittevernloven som gir myndighetene mulighet til å krenke våre grunnlovsfestede rettigheter, menneskerettigheter og de etiske prinsippene i Nuremberg koden. Det er ingen ting som tilsier at vi har en farlig pandemi, slik at det er nødvendig.