Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 134920

Dato: 15.09.2021

Jeg er sterkt imot at dere forlenger tiltakene!