Høringssvar fra Anne Solvang Storrvik

Dato: 24.09.2021

Jeg ønsker å markere min motstand mot at Helsedirektoratet nå anbefaler at ordningen med karantenehotell, isolering, smittekarantene og koronasertifikat forlenges til 1. juli 2022. Sett i lys av alvorlighetsgraden av pandemien i Norge holder det med mer enn 18 måneder med koronarestriksjoner. Fra mars 2020 har 850 mennesker dødd etter å ha fått påvist smitte 30 dager før dødstidspunktet, de aller fleste eldre og med underliggende sykdommer. Til sammenligning har influensa gjennomsnittlig tatt livet av like mange eller fler hvert år. Ved influensasesongen 2017-2018 døde det 1.400 mennesker, 7600 var innlagt på sykehus, 379 var innlagt på intensiv.

Vi får nå en generasjon barn og unge med et unaturlig forhold til smitte, helt vanlig forkjølelse og influensa, når de stadig får høre at de er vandrende smittebomber. At hele skoleklasser må i karantene ved ett smittetilfelle gjør at barn blir traumatisert og mister verdifull undervisning. Det går også utover foreldrene som fra 1. oktober må ta ut ferie og permisjon hvis barna må i karantene.

Jeg foreslår at helsemyndighetene nå i stedet kommer med helseråd om hvordan man kan styrke immunforsvaret. Anbefaler også at antall intensivplasser økes, noe som ikke har vært tilfelle på de drøye 18 måneder.

Politikerne har gjentatte ganger selv vist at de ikke tar smittetrusselen særlig alvorlig. Da bør de heller ikke planlegge for at smitteregimet videreføres for befolkningen. Nå snakkes det om gjenåpning av Norge. Da bør man ikke samtidig dobbeltkommunisere ved å planlegge mulig nedstengning i ett år til.