Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 167830

Dato: 21.09.2021

Nei. Nei. Nei.

Det er ingen unntakstilstand.

Det er meget stor risiko for misbruk.

Det finnes ikke holdbare argumenter for dette.