Høringssvar fra Hilde Garfelt

Dato: 14.09.2021

Nei, det er ikke akseptabelt å forlenge anledningen til å ha innreiserestriksjoner og innreisekarantene som vi har i dag. Alle voksne som ønsker det har fått vaksine. Covid er ikke lenger en ny og ukjent sykdom, og de som ønsker det kan beskytte seg med vaksine. Risikoen videre fremover er ikke god nok grunn til å forlenge innreiserestriksoner.

Norge bør følge innreiserestriksjoner som gjelder for EU, og forholde seg lojalt til det. Ut over det må norske myndigheter ta på alvor at vi er en del av Norden, Europas mest integrerte region.

Grenserestriksjonene må nå fjernes, ikke forlenges. Barn som ikke får vaksine må få anledning til å reise sammen med sine vaksinerte foreldre og foresatte, uten å måtte utsettes for karantene eller tvungen testing.

Med hilsen

Hilde Garfelt
Fredrikstad