Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 419668

Dato: 10.09.2021

Nå må vi nordmenn få livene våre tilbake uten disse hårreisende tiltakene. Stopp dette nå! Åpn opp landet!