Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 630301

Dato: 13.09.2021

Hvis slike tiltak må fortsettes fremdeles etter at så godt som 90 prosent av befolkninga er vaksinert er jo merkelig.I følge WHO så er når 60 prosent av befolkningen vaksinert,så skal kriteriene for fullvaksinasjon være oppfylt.