Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 132519

Dato: 15.09.2021

Høyringssvar angåande koronasertifikat, etc.

I samband med dette oppropet til Det norske folk, vil eg seia frå om at "dei uvaksinerte skaper krisestoder " er heilt feil propaganda. Smitten kan og spreia seg mellom dei vaksinerte. Om ein har immunitet mot sjukdomen eller har hatt Covid, burde vera meir interessant. Eg vil ikkje la meg diktera til å vera med i vaksineringshysteriet, ja, eg seier det rett ut, eit hysteri har det vore heile vegen. Piggproteinet vandrar rundt i kroppen etter vaksinering, kroppen kjenner att proteinet i Covid 19-vaksinen son framandt, og det kan gje langvarig skade som hovudverk og blodproppar og mykje anna farleg. Det er rapportert om altfor mange biverknader rundt om i verda, også i vårt land. Eli Raa Nilsen