Høringssvar fra Jana Ekman

Dato: 14.09.2021

Jeg er sterkt imot forslaget til forlenget smitteverntiltak. Forslaget er ikke faglig medisinsk forankret og strider mot hva høyst kvalifiserte leger, professorer og forskere sier. Nei til smitteverndiktatur i Norge!