Høringssvar fra Ola Strand

Dato: 23.09.2021

Avklart IFR for sars-CoV-2

Per idag er det ikke lenger en stor usikkerhet rundt risikonivået med sars-CoV-2. Det er godt dokumentert i internasjonale fagfellevurderte studier at sars-CoV-2 har en «infection-fatality ratio» IFR på mellom 0,04% og 0,5%. Aldersfordelingen og risikoen følger den generelle alders-fordelte dødsrisikoen for befolkning generelt. Altså en tilsvarende risiko alle og enhver har ved å leve et normalt liv. Forslaget om forlengelse av midlertidige forskriftshjemler om koronasertifikat mv. gir ingen substansiell helsemessig mening og må følgelig stoppes.