Høringssvar fra Cindy Miller

Dato: 13.09.2021

Jeg er sterkt imot en hvilken som helst endring i smittevernloven som vil medføre forlengelse av de midlertidige tiltakene opprinnelig innført "for å forebygge eller motvirke overføring av SARS-CoV-2".