Høringssvar fra arvid lindland

Dato: 10.09.2021

dette er en undergraving av det norske folks konstitusjonelle rettigheter