Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 131532

Dato: 15.09.2021

Den som til nå ikke kjenner igjen metodene fra 1933 og ermächtigungsgesetz bør snarest ta historiebøkene fatt. Det finnes ikke ett eksempel i historien der politikere og myndigheter har tilranet seg stor makt med utgangspunkt i en "krise" for å gi den fra seg uten kamp. Jeg sier nei til forlengede fullmakter til å begå grove overgrep mot befolkningen under dekke av en såkalt pandemi. Ifølge euromomo er det ingen nevneverdig overdødelighet og verdens kontrollgruppe, også kalt Sverige har samme dødelighet som i 2017 uten å ha stengt ned. Dette handler ikke om et virus, dette handler om unprecedented Control on humanity som Europabevegelsens venn Klaus Schwab sier det så fint. Måtte dere alle få deres straff for disse overgrep dere har begått mot folket generelt og barna spesielt de siste 18 måneder!