Høringssvar fra Simon Friis Larsen, Gruppeleder, Rælingen KrF

Dato: 24.09.2021

Jeg er folkevalgt. Det innebærer å være en ombudsperson. Det er mitt ansvar å stille spørsmål, si meninger og fremme forslag. Utgangspunktet før koronapandemien traff oss var at dette viruset ikke er så farlig, og statistisk sett har ikke dette endret seg (men mennesker er ikke tall). Og med ulike smitteverntiltak har faren vært enda lavere i Norge. Det er isolert sett bra, selv om det også har fått store og stadig økende konsekvenser for svært mange som har blitt hardere rammet av tiltakene og restriksjonene enn viruset.

Vi deltok alle i en dugnad på to uker i mars i fjor. Dugnaden ble så erstattet av politisk bestemte tiltak og restriksjoner som har blitt stadig mer inngripende. Målstreken flyttes hele tiden etter hvert som vi får inntrykk av å være på oppløpssiden. Det har vært et ensidig fokus på smitte og ingen nyheter om syke som blir friske igjen. Alt er negativt og fryktinngytende. Det påvirker våre liv og holdninger og kan gjøre oss utsatte for å villig akseptere nær sagt hva som helst bare for å bli "fri" igjen.

Nå foreligger det forslag om innføring av koronasertifikatet. Koronasertifikat er egentlig en erklæring om at politisk bestemte tiltak og restriksjoner ikke har klart å utrette det som var hensikten med dem, nemlig å stanse sykdommen, til tross for at vi har vært både flinke og pliktoppfyllende og smitten er lav, svært få omkommer og sykehusene har god kapasitet igjen. Derfor skal hver enkelt nå i henhold til forslaget bære et sertifikat som skal bevise at man har status som "beskyttet".

Jeg er opptatt av et varmere samfunn. Koronasertifikatet skaper tvert imot et kaldere samfunn som skiller mellom de som er såkalt "beskyttet" og de som ikke er det, basert på spekulasjon og relativ status. Den enkelte må kunne ta helsemessige valg for seg selv, og ingen skal diskrimineres eller segregeres basert på deres valg og personlige helseopplysninger.

Koronasertifikat er ikke et smitteverntiltak, men et verktøy for å kontrollere status. For den enkelte innbygger er koronasertifikatet et statusbevis, der status kan oppnås på flere måter (vaksinering, gjennomgått sykdom eller regelmessig negativ testing). Gyldigheten på statusen som "beskyttet" avhenger av hvilket av de tre grunnlagene statusen har blitt oppnådd på og må fornyes med varierende intervaller. Statusen "beskyttet" er derfor alltid relativ og tidsbegrenset.

Koronasertifikatet segregerer mennesker basert på relativ status og mistenkeliggjør de som ikke fremviser sertifikatet, eller som ikke har "beskyttet"-status, for å være syke og potensielt farlige. Uten å fremvise status blir man henvist til andre innganger eller steder (segregering) og man kan bli utelukket og ekskludert fra samfunnstjenester og goder i tillegg til sosiale sammenkomster og private arrangementer (diskriminering).

Enkel logikk tilsier at hvis koronasertifikat er OK, så er segregering og diskriminering av mennesker basert på relativ status OK. Segregering og diskriminering av mennesker basert på relativ status er ikke OK. Derfor er ikke koronasertifikat OK.

Vi kan ikke vaksinere oss ut eller teste oss ut av pandemien, vi må leve oss ut. Alle vil alle vel.

Med samme hastighet og effektivitet som politisk bestemte tiltak og restriksjoner har blitt implementert, bør de nå bli utradert, uten innføring av koronasertifikat i noen form.

Menneskets status, verdi og frihet er Gud-gitt. Ikke la den underlegges et menneskeskapt statusbevis.

Forkast forslaget om koronasertifikat.

MVH
Simon Friis Larsen
Gruppeleder, Rælingen KrF