Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 182610

Dato: 23.09.2021

NEI TIL FORLENGELSE.

Dette bør selvsagt legges bort-TVERT! FHI sier selv dette er som en influensa. Influensa C kan en kalle det.I 2017 døde det over dobbelt så mange av influensa som nå av/med Covid. Ingen tiltak da, ingen overskrifter. Ingenting. Hvorfor ikke? Drastiske ekstreme tiltak som gir blaffen i grunnlov, menneskerettighter og andre lover og regler..hvorfor det? Mange er vaksinert, hvor mange syke/innlagte er det? Får (selvsagt) ikke vite det, kun smittetall- på en test ,PCR som ikke gir noe som helst. For mange sykluser gir masse falske + tester. Da faller alt til sin egen urimelighet. Storpolitikk dette. Dette har selvsagt da ikke noe med Norges beste, norges innbyggeres helse, ve og vel å gjøre. Kun ULOGISKE tiltak i 18-19 måneder. Når skal det ta slutt? Please, ta til vettet. Gjør det riktige. Avslutt denne galskapen. Vern om befolkninga dere skal verne om. Nok er nok. Og hvorfor disse drastiske"videre-tiltak" hvis Norge skal "åpne opp neste uker" som myndighetesperoner selv sier. Selvsagt ingen logikk. Avslutt dette vrøvlet. Nok er nok. Dette er fascisme, tyranni, overgrep, overopphausing, overfokusering og KOMPLETT ULOGISK overgrepstiltak tar en fakta, emperi, mattematikk, sunn fornuft, logikk og data til etterretning. Feil er feil, samme hvor mye en vrir på det..