Høringssvar fra Lasse Fredriksen

Dato: 14.09.2021

Regjering bør og må trekke dette forslaget tilbake.
Høringsfristen på 10 dager for et så inngripende og omfattende inngrep i enkeltmenneskers og et samfunn på 5,3 millioner mennesker er dessuten respektløs liten.
Et smittevernregime som har herjet med folk og samfunn i snart 2 år er nok og må ta slutt.
En stor del av befolkningen er allerede vaksinerte og flere kommer til å bli det og i lys av dette er det uforståelig at de strengeste tiltak etter 2. verdenskrig skal fortsette.
Det stilles store spørsmålstegn til integriteten og kompetansen til helsefaglige råd og/eller til statsministers, helseministers og helsedirektørs vurderingsevne når de til stadig ignorerer opplagte signaler om at denne epidemien er på hell:
Hele denne pandemikrisen bygger på smittetall og utbredelse av et virus med svært lav risiko for dødelighet. Smittetallet vektes altfor høyt; noe FHI også har påpekt. Dessuten er feil bruk av pcr-test blitt brukt og fremdeles blir brukt til å produsere et høyt smittetall. Det har flere ganger kommet fram i media og fra fagmiljø at 45 sykluser gir over 90% falsk positivt utslag på smitte. At innbyggere som er vaksinerte får påvist smitte bare bekrefter dette.