Høringssvar fra Hans Borge

Dato: 13.09.2021

Jeg er sterkt imot både begrensninger i bevegelsesfrihet og koronasertifikat. Det fins ingen god dokumentasjon på at tiltakene har noen betydning for smitteutbredelse og dermed for folkehelsen. Tvert imot viser sammenligninger mellom land med ulik politikk på nedstengninger at land som ikke stenger ned, kommer minst like godt ut. Dermed faller grunnlaget for en nedstengnings- og kontrollpolitikk bort.