Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 125038

Dato: 15.09.2021

Nei til forlengelse av smittevern loven, bruk av koronasertifikat, isolering og bevegelses begrensning. Vi ser hvordan det går i land der dette er i bruk, som f.eksempel i Australia, der lever de under et tyranni. Og dere vil gjøre det samme her? Vi har forstått at dette ikke har noe med selve korona eller vaksiner å gjøre. Dette handler om kontroll. Det er ikke lenge nok siden 2. Verdenskrig til at vi har glemt alt, vi har lært av historien, og vi gjenkjenner mange av "knepene".Tenk den gang brukte de henging som straff for ulovlig eksperimentering på mennesker!! Koronasertifikatet blir som å tvinge folk til å være med på eksperimentet. Derfor blir regjeringen ansvarlig for brudd på Nourenberg koden. Dette er et "liksom" demokrati der folket lates og tro at de er med på å bestemme, genialt! Men det er en stor løgn. Disse høringene utlyses ikke på nyhetene så flertallet kan gi sin mening, man har flaks om man plukker det opp et sted. Så NEI Takk, og må GUD være med dere.