Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 580278

Dato: 13.09.2021

Jeg ønsker å uttrykke at jeg er i mot en forlengelse av smittevernsloven. Det er en frarøvelse av våre menneskerettigheter.