Høringssvar fra Arne H. Wiklund

Dato: 24.09.2021

Da FHI nå mener at covid 19 er å sammenligne med en vanlig influensa ,trenges det ikke lengre noen forlengelse av utvidete forskriftshjemler.