Høringssvar fra Det norske maskinistforbund

Dato: 22.09.2021

Forlengelse av forskriftshjemler i smittevernloven - Isolering, karantene og koronasertifikat mv.

Gjennom pandemien har våre seilende medlemmer møtt stengte havner og reiserestriksjoner nasjonalt og internasjonalt som har gjort det vanskelig for sjøfolk å komme seg til og fra arbeid, samtidig som sjøfolk har måttet bli værende ombord flere måneder etter endt arbeidstid. Våre medlemmer har stått i første rekke gjennom en svært krevende tid, og sørget for kritiske tjenester til det norske folk.

Vi ser hovedsakelig to utfordringer vi ønsker å spille inn

1) Crew-change/mannskapsbytte utfordringer

Bilaterale avtaler bør inneholde bestemmelser eller avklaringer om hvordan man i forbindelse med fremtidige kriser holder den maritime næringen i gang ved å avklare mannskapets muligheter til å komme av og på skip, slik at vi unngår de kaotiske og problematiske tilfeller vi nå ser oppstår med dagens situasjon.

Våre avtaler mellom land bilateralt må inneholde hvordan man i krisesituasjoner eller andre utfordringer håndterer crew-change Dette mener vi Dnmf må inn i fremtidige avtaler.

Dnmf ser på dette som helt avgjørende for sikkerheten og beredskapen til nasjonen. Eks: matvaresikkerhet, transport av varer og tjenester – vi er avhengige av at de som skal utføre dette kommer seg sikkert til og fra jobb. Og at det er sikker transport.

2) Mulighet til å komme til havn. Etablering av Hubber

Erfaringene fra den pågående pandemiens begynnelse, var at havnene rundt i verden stengte med betydelig risiko og ulempe for sjøfolkene og den maritime næringen, samt innebar brudd på internasjonalt og nasjonalt regelverk.

Det bør avklares mellom nasjonene hvordan en i fremtiden skal kunne løse en slik kritisk og alvorlig situasjon. Det bør inngås bilaterale avtaler med ulike nasjoner rundt i hele verden som sikrer den norske flåten tilgang til havner og mannskapsbytte under fremtidige kriser, for eksempel gjennom hubber.

Kontakt DNMF:

Administrerende direktør Hege-Merethe Bengtsson hmb@dnmf.no / +47 414 41 818

Samfunnskontakt og politisk rådgiver Bjørn Thorvaldsen

bt@dnmf.no / +47 918 23 439

Vedlegg