Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 813336

Dato: 13.09.2021

Korona utgjør etter min mening ingen trussel mot samfunnet eller folks helse. De som ønsker det er blitt vaksinert, og i følge myndighetene skal denne vaksinen gi god beskyttelse mot alvorlig sykdom og død. Det er dermed ikke hensiktsmessig å opprettholde og forlenge tiltak knyttet til Korona.

La oss følge Danmarks eksempel og avslutte restriksjoner og forbud. Ja til gjenåpning av samfunnet, NÅ!