Høringssvar fra Kristine Scromeda

Dato: 25.09.2021

Koronasertifikat er brudd på grunnleggende menneskerettigheter og brudd på grunnleggende demokratiske rettigheter. Dette er staten som tar ytterligere grep på sine innbyggere. Det handler ikke om Korona, men å få tatt et tyrannisk grep om innbyggerne hvor Intensjonen med vaksinasjon er agenda 2030 og depopulasjon.