Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 204912

Dato: 23.09.2021

Først og fremst: Eg har grunnleggande menneske-rettigheiter og godtek ikkje at desse blir sett til sides!

Vaksinen er ikkje godkjent av FDA, har berre fått midlertidig godkjenning på same måte som tidlegare.

Vaksinen er på utprøvingsstadet og langsiktige bivirkningar er følgelig ikkje avklara. Enorme bivirkningar er alt rapportert. Alt for mange føler dei ikkje blir tatt på alvor og er usikre på om dei faktisk blir innrapportert.

Vidare er det forskning som seier at vaksinerte har større risiko for å smitte andre enn uvaksinerte.

Statistikk blir feil når vaksinerte vert rekna som uvaksinerte i dei 14 første dagane etter vaksinen. Ved dødsfall i denne perioden vil talmaterialet bli feil og uriktig. Kven er tent med dette?

Dødsstatisktikken i andre land går opp etter etter større vaksinasjonsgrad.

Helsepersonell og forskarar i heile verden er kritisk til informasjon og handteringa av covid-situasjonen. Kvifor får ikkje desse taletid og medieoppslag? Dei blir sensurerte i alle største grad! Det skulle berre skje i land vi elles ikkje likar å sammenlikne oss med. Det vil eg sterkt setje meg i mot ved igjen å vise til mine grunnleggande rettigheiter!